Saturday, May 19, 2018

Workshop k výstavě Česká divadelní fotografie v Obecním domě

 

Workshop k výstavě Česká divadelní fotografie v Obecním domě...
Workshop inspired by exhibition Czech Theatre Photography in Municipal House...